Revision och rådgivning Vår kärnverksamhet. Skapar trygghet och tillförlitlighet för finansiella rapporter. Genom det vi gör i revisionen skapar vi värden för dig. Läs mer...
Bolagsstyrning och kvalitetskod En bra styrning är förutsättningen för långsiktig hållbar lönsamhet och värdetillväxt. Det gäller både för företag och organisationer. Läs mer...

Ägarledda företag

Vi hjälper dig att uppnå dina drömmar! Skatter, lönsamhet, redovisning, rapportering och att skapa förtroende för ditt företag hos kunder, leverantörer, anställda, banker och andra intressenter. Läs mer...
Bostadsrätts-
föreningar
Djup och bred erfarenhet kring alla frågor som rör bostadsrättsföreningar. Vi levererar trygghet för styrelse- ledamöter, medlemmar och föreningarnas intressenter. Läs mer...
Finansiell
rapportering
Koncernrapportering, koncernredovisning, årsredovisningar enligt IFRS, K3 och K2 – vi upprättar finansiella rapporter för våra icke revisionskunder. Läs mer...
Due
Diligence
Ska du sälja en verksamhet eller förvärva? Vi kan stötta både vid förvärv och försäljning. Finansiell företagsbesiktning. Läs mer...

Ideella organisationer

Revision, 90-konto, kvalitetskod, projektgranskning. Vi hjälper din organisation genom alla utmaningar och hjälper dig att skapa förtroende och tillit Läs mer...

Bli kund hos Allegretto

Maila till: offert@allegretto.se om du vill ha en offert från oss. Här är förutsättningarna! Läs Mer