Påskrivande revisorer och specialister

Anders Ericsson

Auktoriserad revisor, delägare anders.ericsson@allegretto.se +46 (0) 70 896 08 93
Inom vilka områden arbetar du? Jag arbetar framför allt med ägarledda företag, men ha Läs mer...

Inom vilka områden arbetar du?

Jag arbetar framför allt med ägarledda företag, men har även uppdrag inom den ideella sektorn, där jag är revisor i några intresseorganisationer. Några av mina kunder är noterade.

Anita Ericsson

Auktoriserad revisor anita.ericsson@allegretto.se +46 (0)70 982 35 35

Anna Wretholm

Auktoriserad revisor anna.wretholm@allegretto.se +46 (0)70 618 79 56
Vad arbetar du med för uppdrag? Jag har en stor blandning på mina uppdrag, allt från no Läs mer...

Vad arbetar du med för uppdrag?

Jag har en stor blandning på mina uppdrag, allt från noterade företag, utlandsägda till ägarledda samt många ideella organisationer och stiftelser med olika inriktningar och storlekar.

Vilka uppdrag arbetar du helst med?

De företag och organisationer som har en tydlig ambition att göra rätt och som vill skapa värden och ser nyttan av de råd jag som revisor ger. Vi har ju samma mål – att skapa ordning och reda, att få kontroll. Det är väldigt roligt att arbeta med de företag och organisationer som har detta synsätt.”

Barbro Wikman

Godkänd revisor, delägare barbro.wikman@allegretto.se +46 (0)70 618 79 32
Inriktning: Ägarledda företag inom mycket varierade branscher samt även en del med idee Läs mer...

Inriktning: Ägarledda företag inom mycket varierade branscher samt även en del med ideella organisationer och bostadsrättsföreningar. 

Vad uppskattar dina kunder mest hos dig?

Jag försöker hålla en hög servicenivå och fungera som ett bollplank till företagsledarna.

Carina Öfors

Godkänd revisor carina.ofors@allegretto.se +46 (0)70 667 71 76
Inriktning: Främst ägarledda företag inom olika branscher. Vilka är dina specialistku Läs mer...

Inriktning: Främst ägarledda företag inom olika branscher.

Vilka är dina specialistkunskaper?

Många av mina kunder verkar inom restaurangbranschen där jag har stor erfarenhet. Då jag varit verksam revisor i många år har jag bred erfarenhet inom många andra områden också. Det jag inte vet tar jag reda på. 

Vilken typ av kunder arbetar du helst med?

Jag arbetar helst med kunder som är insatta i sin verksamhet och som vill utvecklas vidare och framför allt utnyttjar revisorn och den kunskapsbank vi utgör. Inga frågor eller funderingar är för stora eller för små.

Elias Haraldsson

Auktoriserad revisor elias.haraldsson@allegretto.se +46 (0)70 618 79 14

Emma Lind

Bokslutskonsult emma.lind@allegretto.se +46 (0)72 519 55 41

Eva Stein

Auktoriserad revisor, delägare eva.stein@allegretto.se +46 (0)70 764 53 03
Inriktning: Revision och rådgivning till ägarledda företag, bostadsrättsföreningar sa Läs mer...

Inriktning: Revision och rådgivning till ägarledda företag, bostadsrättsföreningar samt internationella koncerners svenska bolag.

Vilka är dina specialistkunskaper?

Revision av mindre och medelstora företag, rådgivning och revision av bostadsrättsföreningar. Ägarfrågor och redovisningsfrågor.

Vad uppskattar dina kunder mest hos dig?

Jag försöker se helheten och finna lösningar som fungerar, utan att krångla till det.

Om du ska lyfta fram specifika erfarenheter, vilka är de?

Jag har drivit egen revisionsbyrå i 10 år, jag har arbetat som revisor i USA i 1,5 år och jag har arbetat på två av de stora revisionsbyråerna i Stockholm.

På fritiden är jag aktiv i flera ideella föreningar.

Vad är du extra stolt över?

Att jag tillsammans med Kerstin Norlin och de övriga medarbetarna på Allegretto har byggt spetskompetens inom området bostadsrättsföreningar.

Hans Gustavsson

Auktoriserad revisor hans.gustavsson@allegretto.se +46 (0)70 861 39 88
Behöver du ha ett bollplank?! En erfaren, konstruktiv part att diskutera ditt företags u Läs mer...

Behöver du ha ett bollplank?! En erfaren, konstruktiv part att diskutera ditt företags utveckling med. Hör av dig!

Mina kunder uppskattar nog mest en positiv och konstruktiv attityd till olika företagsproblem.

Min ålder och erfarenhet gör att framtiden innebär avveckling på några års sikt.

 

Jan Gustafsson

Auktoriserad revisor, delägare jan.gustafsson@allegretto.se +46 (0)70 794 38 14

Joakim Holmstedt

Bokslutskonsult joakim.holmstedt@allegretto.se +46 (0)70 618 79 54
Vad arbetar du med? Jag tillhör Allegrettos redovisningsavdelning. Jag hjälper Allegret Läs mer...

Vad arbetar du med?

Jag tillhör Allegrettos redovisningsavdelning. Jag hjälper Allegrettos kunder och revisorer med bokslut, årsredovisningar, inkomstdeklarationer, nybildning av bolag med mera.

Jag arbetar främst med små till medelstora ägarledda företag verksamma inom en rad olika branscher.

Kerstin Norlin

Auktoriserad revisor, delägare kerstin.norlin@allegretto.se +46 (0)70 866 90 70
Inriktning: Mina två huvudområden är ägarledda företag inom många olika branscher oc Läs mer...

Inriktning: Mina två huvudområden är ägarledda företag inom många olika branscher och bostadsrättsföreningar.

Vilka är dina specialistkunskaper?

När det gäller aktiebolag att jag kan redovisning på mina fem fingrar och är väl insatt i inkomstbeskattningens regler. Jag är väl insatt i fåmansbolagsreglerna, som rör aktieägarens beskattning.

Jag har också stor erfarenhet av alla frågor som rör redovisning och förvaltning av bostadsrättsföreningar.

Vad uppskattar dina kunder mest hos dig?

Att jag är väl insatt i deras företags specifika förutsättningar. Kunderna upplever att jag är engagerad och att jag bryr mig. Många kunder säger att jag kan förklara på ett pedagogiskt sätt.

Ägare av aktiebolag uppskattar mina råd när det gäller deras privata skattesituation, dvs. hur uttag av lön och utdelning ska kombineras på bästa sätt utifrån deras förutsättningar.

Vilken typ av kunder arbetar du helst med?

Kunder som förstår att de kan få många tips och råd om hur de kan utveckla sin verksamhet på bästa sätt genom att ställa frågor till mig och mina kollegor.

Vad är du extra stolt över?

Att många kunder, som inte behöver ha en revisor i sitt aktiebolag ändå har valt att behålla mig. 

Lars Erik Engberg

Auktoriserad revisor, delägare lars.erik.engberg@allegretto.se +46 (0)70 618 79 39
Vad arbetar du med? Jag är revisor i många olika typer av uppdrag. Jag är nog den på b Läs mer...

Vad arbetar du med?

Jag är revisor i många olika typer av uppdrag. Jag är nog den på byrån som arbetar mest med ideella organisationer, men är även revisor i några noterade uppdrag på mindre svenska listor och en del som är noterade utomlands. Och självklart arbetar jag mycket med ägarledda företag.

Vilka uppdrag arbetar du helst med?

De som har en genuin ambition att göra rätt och att utveckla sin verksamhet, skapa värdetillväxt. Bolagsstyrningsfrågor är intressanta och ger ett perspektiv som leder till trygghet och lönsamhet för kunderna. Vi revisorer har mycket att bidra med till organisationer och företag som vill bli bättre och som vill skapa värden.

Vad är du extra stolt över?

Ja, dels att vara en av grundarna till Allegretto, förstås, men framför allt att få uppleva hur våra medarbetare mognar och växer in i rådgivarrollen. Jag hör ofta kundernas lovord om deras insatser. Det är kul.

Lena Gustavsson

Godkänd revisor lena.gustavsson@allegretto.se +46 (0)70 618 79 42

Micaela Karlström

Auktoriserad revisor micaela.karlstrom@allegretto.se +46 (0)70 235 34 45
Inriktning: Ägarledda företag inom varierande branscher men har även erfarenhet av små Läs mer...

Inriktning: Ägarledda företag inom varierande branscher men har även erfarenhet av små och stora ideella organisationer, stiftelser samt noterade bolag.

Vad uppskattar dina kunder mest hos dig?

Att jag är engagerad och intresserad av kundens verksamhet. Min erfarenhet av olika branscher och bolagsformer gör att jag har lätt att sätta mig in i verksamheter.

Om du ska lyfta fram specifika erfarenheter, vilka är de?

Noterade bolag, stiftelser och ideella föreningar.

Olle Alexandersson

Auktoriserad revisor olle.alexandersson@allegretto.se +46 (0)70 618 79 48
Inriktning: Små och medelstora aktiebolag, koncernredovisningar, bolagsstyrningsfrågor. Läs mer...

Inriktning: Små och medelstora aktiebolag, koncernredovisningar, bolagsstyrningsfrågor.

Varför skall jag anlitas som revisor?

Som nyexaminerad revisor är min största styrka den tid och det engagemang jag alltid är beredd att ge för att stötta mina kunder i såväl redovisningsfrågor som bolagsstyrningsfrågor. Prestigelös professionalism har varit ett lyckat recept och vill du ha en revisor som klarar att hålla många bollar i luften, är mitt rekord just nu fem!

Peter Johansson

Auktoriserad revisor, delägare peter.johansson@allegretto.se +46 (0)70 555 87 67
Vilka är dina specialistkunskaper? Jag jobbar i huvudsak med aktiebolag, både noterade o Läs mer...

Vilka är dina specialistkunskaper?

Jag jobbar i huvudsak med aktiebolag, både noterade och ägarledda men även bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar.

Vad uppskattar dina kunder mest hos dig?

Förmodligen tillgängligheten och den raka kommunikationen.

Vilken typ av kunder arbetar du helst med?

De kunder som ser nyttan med revisorn och har ambitionen av göra rätt och skapa mervärden för sig själva och företaget.

Vilken typ av kunder har du haft genom åren?

Jag har haft en väldigt bred mix av kunder vilket gör jobbet som revisor intressant och utvecklande.

Hur får du dina uppdrag?

Eftersom jag varit verksam under ganska lång tid får jag de flesta kunder genom rekommendationer. 

PO Wennerlund

Godkänd revisor, delägare po.wennerlund@allegretto.se +46 (0)70 521 88 88
Inriktning: Ägarledda företag och beskattning av företag och entreprenörer. Vilka är Läs mer...

Inriktning: Ägarledda företag och beskattning av företag och entreprenörer.

Vilka är dina specialistkunskaper?

Ägarledda bolag, där jag hjälper mina kunder med allt från ”vaggan till graven”. Vid sidan av revision och skatterådgivning för bolag och ägare brukar jag stötta med frågor kring ägarförändringar och generationsskiften, men även med arvsfrågor och annat stöd som kan behövas i företagandets olika skeden.

Vad uppskattar dina kunder mest hos dig?

Att jag är en så engagerad person. Och rak.

Roland Brehme

Auktoriserad revisor roland.brehme@allegretto.se +46 (0)70 543 97 61

Stefan Rodin

Kvalificerade redovisningsfrågor stefan.rodin@allegretto.se +46 (0)70 479 39 88
Inriktning: Finansiell rapportering enligt IFRS och K3. Jag jobbar mest med ägarledda bol Läs mer...

Inriktning: Finansiell rapportering enligt IFRS och K3. Jag jobbar mest med ägarledda bolag och rapporteringsbolag.

Vilka är dina specialistkunskaper?

Kvalificerade redovisningsfrågor och koncernredovisning.

Vad uppskattar dina kunder mest hos dig?

Tillgänglighet och snabb återkoppling.

Vilken typ av kunder arbetar du helst med?

Jag jobbar helst med kunder som behöver stöd i fler processer än enbart bokslut och årsredovisning för att kunna utvecklas och fatta rätt beslut.

Om du ska lyfta fram specifika erfarenheter, vilka är de?

Erfarenhet från implementering av ERP system, uppsättning av interna rapporteringsmodeller för finansiell verksamhetsuppföljning. Implementering av IFRS.

Vari består din framgång?

Min framgång består i mitt engagemang för kunden och min förmåga att komma i mål. Jag är ödmjuk inför varje uppdrag och bra på att lyssna.

Vad är du extra stolt över?

Att mitt arbete sätter avtryck hos uppdragsgivare som är nöjda och återkommer och rekommenderar mig till andra. Det är en härlig känsla.

Vilken typ av kunder söker din expertis?

Kunder som inte själva i dagsläget har kompetensen och kunder som behöver tillfällig avlastning.

Övriga revisorer

Anders Karlén

Revisor anders.karlén@allegretto.se +46 (0)70 712 46 32
Vilken typ av kunder arbetar du helst med? Jag uppskattar att arbeta med innovativa indiv Läs mer...

Vilken typ av kunder arbetar du helst med?

Jag uppskattar att arbeta med innovativa individer som brinner för sin verksamhet och dess utveckling. Bolag som arbetar med teknisk utveckling som bidrar till hållbar framtid fångar mitt intresse. Gärna bolag som har en internationell anknytning.

Om du ska lyfta fram specifika erfarenheter, vilka är de?

En internationell masterutbildning inom revision samt en kortare period av arbete i England har givit mig starka kunskaper inom det engelska språket.

Utöver utbildning inom revision har jag även en masterutbildning inom finansiering.

Carolina Andersson

Revisor carolina.andersson@allegretto.se +46(0)70 618 18 22

Fredrik Lundin

Revisor fredrik.lundin@allegretto.se +46(0)70 618 79 17

Hans Kallin

Revisor hans.kallin@allegretto.se +46 (0)70 336 02 70

Jean Alchahin

Revisor jean.alchahin@allegretto.se +46 (0)70 336 93 77

Niklas Holmberg

Revisor niklas.holmberg@allegretto.se +46 (0)72 519 55 02
Inriktning: Främst ägarledda bolag och ideella organisationer, bolagsstyrning och beskat Läs mer...

Inriktning: Främst ägarledda bolag och ideella organisationer, bolagsstyrning och beskattning av företag och entreprenörer. Jobbar med ett mindre antal noterade bolag.

Vilka är dina specialistkunskaper?

Jag har fördjupat mig en hel del i ideella organisationer inom områden som projektredovisning, finansiell ledning och rapportering.

Vilken typ av kunder arbetar du helst med?

Jag tycker rollen som rådgivare är kul och personligt utvecklande, främst i kombination med företagsledare som själva tycker, tänker och vill driva sin organisation framåt.

Patrik Ekenberg

Revisor patrik.ekenberg@allegretto.se +46 (0)72 561 14 26
Vilken typ av kunder arbetar du helst med? Jag jobbar helst med kunder som är engagerade Läs mer...

Vilken typ av kunder arbetar du helst med?

Jag jobbar helst med kunder som är engagerade i sin verksamhet och samtidigt måna om att göra rätt för sig och samtidigt öka sina kunskaper inom området.

Vilken typ av kunder har du haft genom åren?

Jag jobbar med en stor variation av kunder och bygger min erfarenhet då jag är i mina unga år i rollen som revisor.

Sevim Rhawi

Revisor sevim.rhawi@allegretto.se +46 (0)70 713 24 63
Mina främsta arbetsområden är bostadsrättsföreningar, stiftelser och mindre ägarledd Läs mer...

Mina främsta arbetsområden är bostadsrättsföreningar, stiftelser och mindre ägarledda aktiebolag. Jag finner den vardagliga variationen av arbetsmiljö som motiverande för vidareutveckling. Min vision är främst att skapa mig en större kundkrets och utvecklas inom revision.

Stina Pettersson

Revisor stina.pettersson@allegretto.se +46 (0)72 561 14 64
Vad arbetar du mest med? I huvudsak arbetar jag med revison i små- och medelstora ägarle Läs mer...

Vad arbetar du mest med?

I huvudsak arbetar jag med revison i små- och medelstora ägarledda bolag. Utöver det möter jag även många bostadsrättsföreningar och ideella organisationer. Variationen på uppdragen bidrar till en bra kunskapsbredd som jag hoppas att våra kunder uppskattar och får ta del av. 

Vad har varit roligast hitintills?

Det har absolut varit alla möten med våra kunder och deras spännande affärsidéer – fler borde våga satsa på vad de brinner och tror på!

Tiffany Källefjord

Revisor tiffany.kallefjord@allegretto.se +46 (0)70 336 07 29

Vår support

Kerstin Hinks

Ekonomiansvarig kerstin.hinks@allegretto.se +46 (0)70 747 51 65
Jag arbetar med vår interna ekonomi och administration såsom bokföring, bokslut, löner Läs mer...

Jag arbetar med vår interna ekonomi och administration såsom bokföring, bokslut, löner, försäkringar, mm. Våra medarbetare är mina kunder och om jag gör ett bra jobb frigör jag tid som medarbetarna kan ägna våra kunder och vår kärnverksamhet.

Jag tycker det är roligt att gå till jobbet och känner mig nöjd när jag känner att jag gör skillnad och får feedback på att mitt arbete är uppskattat.

Lena Gyllhem

Receptionist lena.gyllhem@allegretto.se +46 (0)70 641 45 69
Det är oftast mig du först möter när du kommer på besök eller ringer. Jag ser till a Läs mer...

Det är oftast mig du först möter när du kommer på besök eller ringer. Jag ser till att du får tala med den du söker.