Påskrivande revisorer och specialister

Anders Ericsson

Auktoriserad revisor, delägare
Inom vilka områden arbetar du? Jag arbetar framför allt med ägarledda företag, men ha Läs mer...

Inom vilka områden arbetar du?

Jag arbetar framför allt med ägarledda företag, men har även uppdrag inom den ideella sektorn, där jag är revisor i några intresseorganisationer. Några av mina kunder är noterade.

Anita Ericsson

Auktoriserad revisor

Anna Wretholm

Auktoriserad revisor, delägare
Vad arbetar du med för uppdrag? Jag har en stor blandning på mina uppdrag, allt från n Läs mer...

Vad arbetar du med för uppdrag?

Jag har en stor blandning på mina uppdrag, allt från noterade företag, utlandsägda till ägarledda samt många ideella organisationer och stiftelser med olika inriktningar och storlekar.

Vilka uppdrag arbetar du helst med?

De företag och organisationer som har en tydlig ambition att göra rätt och som vill skapa värden och ser nyttan av de råd jag som revisor ger. Vi har ju samma mål – att skapa ordning och reda, att få kontroll. Det är väldigt roligt att arbeta med de företag och organisationer som har detta synsätt.”

Barbro Wikman

Godkänd revisor, delägare
Inriktning: Ägarledda företag inom mycket varierade branscher samt även en del med idee Läs mer...

Inriktning: Ägarledda företag inom mycket varierade branscher samt även en del med ideella organisationer och bostadsrättsföreningar. 

Vad uppskattar dina kunder mest hos dig?

Jag försöker hålla en hög servicenivå och fungera som ett bollplank till företagsledarna.

Carina Öfors

Godkänd revisor
Inriktning: Främst ägarledda företag inom olika branscher. Vilka är dina specialistku Läs mer...

Inriktning: Främst ägarledda företag inom olika branscher.

Vilka är dina specialistkunskaper?

Många av mina kunder verkar inom restaurangbranschen där jag har stor erfarenhet. Då jag varit verksam revisor i många år har jag bred erfarenhet inom många andra områden också. Det jag inte vet tar jag reda på. 

Vilken typ av kunder arbetar du helst med?

Jag arbetar helst med kunder som är insatta i sin verksamhet och som vill utvecklas vidare och framför allt utnyttjar revisorn och den kunskapsbank vi utgör. Inga frågor eller funderingar är för stora eller för små.

Elias Haraldsson

Auktoriserad revisor

Eva Stein

Auktoriserad revisor, delägare
Inriktning: Revision och rådgivning till ägarledda företag, bostadsrättsföreningar sa Läs mer...

Inriktning: Revision och rådgivning till ägarledda företag, bostadsrättsföreningar samt internationella koncerners svenska bolag.

Vilka är dina specialistkunskaper?

Revision av mindre och medelstora företag, rådgivning och revision av bostadsrättsföreningar. Ägarfrågor och redovisningsfrågor.

Vad uppskattar dina kunder mest hos dig?

Jag försöker se helheten och finna lösningar som fungerar, utan att krångla till det.

Om du ska lyfta fram specifika erfarenheter, vilka är de?

Jag har drivit egen revisionsbyrå i 10 år, jag har arbetat som revisor i USA i 1,5 år och jag har arbetat på två av de stora revisionsbyråerna i Stockholm.

På fritiden är jag aktiv i flera ideella föreningar.

Vad är du extra stolt över?

Att jag tillsammans med Kerstin Norlin och de övriga medarbetarna på Allegretto har byggt spetskompetens inom området bostadsrättsföreningar.

Hans Gustavsson

Auktoriserad revisor
Behöver du ha ett bollplank?! En erfaren, konstruktiv part att diskutera ditt företags u Läs mer...

Behöver du ha ett bollplank?! En erfaren, konstruktiv part att diskutera ditt företags utveckling med. Hör av dig!

Mina kunder uppskattar nog mest en positiv och konstruktiv attityd till olika företagsproblem.

Min ålder och erfarenhet gör att framtiden innebär avveckling på några års sikt.

 

Jan Gustafsson

Auktoriserad revisor, delägare

Kerstin Norlin

Auktoriserad revisor, delägare
Inriktning: Mina två huvudområden är ägarledda företag inom många olika branscher oc Läs mer...

Inriktning: Mina två huvudområden är ägarledda företag inom många olika branscher och bostadsrättsföreningar.

Vilka är dina specialistkunskaper?

När det gäller aktiebolag att jag kan redovisning på mina fem fingrar och är väl insatt i inkomstbeskattningens regler. Jag är väl insatt i fåmansbolagsreglerna, som rör aktieägarens beskattning.

Jag har också stor erfarenhet av alla frågor som rör redovisning och förvaltning av bostadsrättsföreningar.

Vad uppskattar dina kunder mest hos dig?

Att jag är väl insatt i deras företags specifika förutsättningar. Kunderna upplever att jag är engagerad och att jag bryr mig. Många kunder säger att jag kan förklara på ett pedagogiskt sätt.

Ägare av aktiebolag uppskattar mina råd när det gäller deras privata skattesituation, dvs. hur uttag av lön och utdelning ska kombineras på bästa sätt utifrån deras förutsättningar.

Vilken typ av kunder arbetar du helst med?

Kunder som förstår att de kan få många tips och råd om hur de kan utveckla sin verksamhet på bästa sätt genom att ställa frågor till mig och mina kollegor.

Vad är du extra stolt över?

Att många kunder, som inte behöver ha en revisor i sitt aktiebolag ändå har valt att behålla mig. 

Lars Erik Engberg

Auktoriserad revisor, delägare
Vad arbetar du med? Jag är revisor i många olika typer av uppdrag. Jag är nog den på Läs mer...

Vad arbetar du med?

Jag är revisor i många olika typer av uppdrag. Jag är nog den på byrån som arbetar mest med ideella organisationer, men är även revisor i några noterade uppdrag på mindre svenska listor och en del som är noterade utomlands. Och självklart arbetar jag mycket med ägarledda företag.

Vilka uppdrag arbetar du helst med?

De som har en genuin ambition att göra rätt och att utveckla sin verksamhet, skapa värdetillväxt. Bolagsstyrningsfrågor är intressanta och ger ett perspektiv som leder till trygghet och lönsamhet för kunderna. Vi revisorer har mycket att bidra med till organisationer och företag som vill bli bättre och som vill skapa värden.

Vad är du extra stolt över?

Ja, dels att vara en av grundarna till Allegretto, förstås, men framför allt att få uppleva hur våra medarbetare mognar och växer in i rådgivarrollen. Jag hör ofta kundernas lovord om deras insatser. Det är kul.

Micaela Karlström

Auktoriserad revisor
Inriktning: Ägarledda företag inom varierande branscher men har även erfarenhet av små Läs mer...

Inriktning: Ägarledda företag inom varierande branscher men har även erfarenhet av små och stora ideella organisationer, stiftelser samt noterade bolag.

Vad uppskattar dina kunder mest hos dig?

Att jag är engagerad och intresserad av kundens verksamhet. Min erfarenhet av olika branscher och bolagsformer gör att jag har lätt att sätta mig in i verksamheter.

Om du ska lyfta fram specifika erfarenheter, vilka är de?

Noterade bolag, stiftelser och ideella föreningar.

Niklas Holmberg Peters

Auktoriserad revisor
Inriktning: Främst ägarledda bolag och ideella organisationer, bolagsstyrning och beskat Läs mer...

Inriktning: Främst ägarledda bolag och ideella organisationer, bolagsstyrning och beskattning av företag och entreprenörer. Jobbar med ett mindre antal noterade bolag.

Vilka är dina specialistkunskaper?

Jag har fördjupat mig en hel del i ideella organisationer inom områden som projektredovisning, finansiell ledning och rapportering.

Vilken typ av kunder arbetar du helst med?

Jag tycker rollen som rådgivare är kul och personligt utvecklande, främst i kombination med företagsledare som själva tycker, tänker och vill driva sin organisation framåt.

Peter Johansson

Auktoriserad revisor, delägare
Vilka är dina specialistkunskaper? Jag jobbar i huvudsak med aktiebolag, både noterade Läs mer...

Vilka är dina specialistkunskaper?

Jag jobbar i huvudsak med aktiebolag, både noterade och ägarledda men även bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar.

Vad uppskattar dina kunder mest hos dig?

Förmodligen tillgängligheten och den raka kommunikationen.

Vilken typ av kunder arbetar du helst med?

De kunder som ser nyttan med revisorn och har ambitionen av göra rätt och skapa mervärden för sig själva och företaget.

Vilken typ av kunder har du haft genom åren?

Jag har haft en väldigt bred mix av kunder vilket gör jobbet som revisor intressant och utvecklande.

Hur får du dina uppdrag?

Eftersom jag varit verksam under ganska lång tid får jag de flesta kunder genom rekommendationer. 

PO Wennerlund

Godkänd revisor, delägare
Inriktning: Ägarledda företag och beskattning av företag och entreprenörer. Vilka är Läs mer...

Inriktning: Ägarledda företag och beskattning av företag och entreprenörer.

Vilka är dina specialistkunskaper?

Ägarledda bolag, där jag hjälper mina kunder med allt från ”vaggan till graven”. Vid sidan av revision och skatterådgivning för bolag och ägare brukar jag stötta med frågor kring ägarförändringar och generationsskiften, men även med arvsfrågor och annat stöd som kan behövas i företagandets olika skeden.

Vad uppskattar dina kunder mest hos dig?

Att jag är en så engagerad person. Och rak.

Roland Brehme

Auktoriserad revisor, delägare

Stefan Rodin

Kvalificerade redovisningsfrågor, delägare
Inriktning: Finansiell rapportering enligt IFRS och K3. Jag jobbar mest med ägarledda bol Läs mer...

Inriktning: Finansiell rapportering enligt IFRS och K3. Jag jobbar mest med ägarledda bolag och rapporteringsbolag.

Vilka är dina specialistkunskaper?

Kvalificerade redovisningsfrågor och koncernredovisning.

Vad uppskattar dina kunder mest hos dig?

Tillgänglighet och snabb återkoppling.

Vilken typ av kunder arbetar du helst med?

Jag jobbar helst med kunder som behöver stöd i fler processer än enbart bokslut och årsredovisning för att kunna utvecklas och fatta rätt beslut.

Om du ska lyfta fram specifika erfarenheter, vilka är de?

Erfarenhet från implementering av ERP system, uppsättning av interna rapporteringsmodeller för finansiell verksamhetsuppföljning. Implementering av IFRS.

Vari består din framgång?

Min framgång består i mitt engagemang för kunden och min förmåga att komma i mål. Jag är ödmjuk inför varje uppdrag och bra på att lyssna.

Vad är du extra stolt över?

Att mitt arbete sätter avtryck hos uppdragsgivare som är nöjda och återkommer och rekommenderar mig till andra. Det är en härlig känsla.

Vilken typ av kunder söker din expertis?

Kunder som inte själva i dagsläget har kompetensen och kunder som behöver tillfällig avlastning.

Övriga revisorer

Anders Karlén

Revisor
Vilken typ av kunder arbetar du helst med? Jag uppskattar att arbeta med innovativa indiv Läs mer...

Vilken typ av kunder arbetar du helst med?

Jag uppskattar att arbeta med innovativa individer som brinner för sin verksamhet och dess utveckling. Bolag som arbetar med teknisk utveckling som bidrar till hållbar framtid fångar mitt intresse. Gärna bolag som har en internationell anknytning.

Om du ska lyfta fram specifika erfarenheter, vilka är de?

En internationell masterutbildning inom revision samt en kortare period av arbete i England har givit mig starka kunskaper inom det engelska språket.

Utöver utbildning inom revision har jag även en masterutbildning inom finansiering.

Carolina Andersson

Revisor

Fredrik Ingmark Orehag

Revisor

Hans Kallin

Revisor

Patrik Ekenberg

Revisor
Vilken typ av kunder arbetar du helst med? Jag jobbar helst med kunder som är engagerade Läs mer...

Vilken typ av kunder arbetar du helst med?

Jag jobbar helst med kunder som är engagerade i sin verksamhet och samtidigt måna om att göra rätt för sig och samtidigt öka sina kunskaper inom området.

Vilken typ av kunder har du haft genom åren?

Jag jobbar med en stor variation av kunder och bygger min erfarenhet då jag är i mina unga år i rollen som revisor.

Sevim Rhawi

Revisor
Mina främsta arbetsområden är bostadsrättsföreningar, stiftelser och mindre ägarledd Läs mer...

Mina främsta arbetsområden är bostadsrättsföreningar, stiftelser och mindre ägarledda aktiebolag. Jag finner den vardagliga variationen av arbetsmiljö som motiverande för vidareutveckling. Min vision är främst att skapa mig en större kundkrets och utvecklas inom revision.

Vår support

Kerstin Hinks

Ekonomiansvarig
Jag arbetar med vår interna ekonomi och administration såsom bokföring, bokslut, löner Läs mer...

Jag arbetar med vår interna ekonomi och administration såsom bokföring, bokslut, löner, försäkringar, mm. Våra medarbetare är mina kunder och om jag gör ett bra jobb frigör jag tid som medarbetarna kan ägna våra kunder och vår kärnverksamhet.

Jag tycker det är roligt att gå till jobbet och känner mig nöjd när jag känner att jag gör skillnad och får feedback på att mitt arbete är uppskattat.

Lena Gyllhem

Receptionist
Det är oftast mig du först möter när du kommer på besök eller ringer. Jag ser till a Läs mer...

Det är oftast mig du först möter när du kommer på besök eller ringer. Jag ser till att du får tala med den du söker.

Bli kund hos Allegretto

Maila till: offert@allegretto.se om du vill ha en offert från oss. Här är förutsättningarna! Läs Mer