Framtidsutsikter och karriärvägar inom revision

Vilka olika karriärvägar finns det inom revision? Hur ser egentligen framtidsutsikterna ut? En av våra erfarna påskrivande revisorer, Anna Wretholm, ger sin syn på karriärmöjligheterna i branschen.

Kan du berätta lite om din egen resa inom revisionsbranschen och hur du hamnade på Moore Allegretto?

Jag har en bakgrund inom försäljning och marknad och det var först vid 34 års ålder som jag började läsa vid Stockholms Universitet. Efter studierna jobbade jag som revisorsassistent på en mindre revisionsbyrå, Ranby Björklund. Efter ett par år blev de uppköpta av en av de stora revisionsbyråerna. De flesta följde med dit, men några valde att gå över till Moore Allegretto. 2012 fick jag en förfrågan från en av Moore Allegrettos grundare, Lars Erik, om att börja på Moore Allegretto och jag valde att hoppa på det tåget och har inte ångrat mig sedan dess. Ett år senare blev jag påskrivande revisor vilket också var ett mål jag hade haft.

Vad var det som fick dig att välja en karriär som revisor?

Det var så himla roligt när vi läste redovisning och revision på universitet. Jag har alltid gillat siffror och hade trott att det skulle vara marknadsföringen jag skulle tycka var roligast. Det visade sig vara fel. Jag gillar kombinationen att få jobba med siffror och att få hjälpa kunder. Det var nog det som gjorde att jag hamnade i branschen.

Hur ser du på de olika karriärvägar som finns inom revisionsbranschen? Vilka möjligheter finns det för unga revisorer att växa och utvecklas?

Oavsett på vilken byrå du börjar så lär du dig oftast väldigt mycket på kort tid. Det är en brant inlärningskurva där du blir bra på att analysera företag och deras ekonomiska situation. Som assistent på de mindre byråerna är det vanligt att man efter några års erfarenhet skriver provet för att bli auktoriserad revisor så att du kan börja bygga upp en egen kundbas. Som revisorsassistent jobbar du med många olika typer av företag och du samlar på dig bred kunskap som gör dig till en eftertraktad ekonom på arbetsmarknaden, ofta i roller som ekonomichef eller controller. Det är också en väg som många väljer att ta.

DSC7309-webb
_DSC7252 webb

Finns det några specifika områden eller specialiseringar inom revision som du tycker är särskilt intressanta och som ger goda karriärmöjligheter?

Är man intresserad av ett specifikt område finns det ofta goda möjligheter att få specialisera sig inom det och därmed få möjlighet att jobba med något man brinner för. Till exempel finns det inom fastighetsbranschen många specialregler där man kan rikta in sig och bli expert. Även skatt och moms är ett bra område som också går bra att specialisera sig inom och bli kunnig inom.

Det är också viktigt att kunna hjälpa ägarna till bolagen med deras frågor och utmaningar. Som revisor kan du analysera företag och behöver ha bra koll på de lagar och regler som gäller för till exempel aktiebolag. Där uppstå också ofta olika typer av ägarfrågor, allt ifrån K10 löneunderlag till hur man kan tänka framåt för att skapa en framtida avkastning på sitt egna engagemang i företaget. Du kan även ibland få agera rådgivare vid omstrukturering, generationsväxling och försäljning av företag.

Hur stödjer Moore Allegretto medarbetarna i deras karriär och utveckling? Finns det några specifika program eller initiativ som främjar era medarbetares tillväxt?

På Moore Allegretto har vi som mål att våra medarbetare ska få en stadig grund att stå på från första dagen. En viktig del är vårt fadderprogram där nya medarbetare får en fadder som hjälper dem att navigera som ny på företaget. Det kan handla om allt från att förstå sig på hur kaffemaskinen fungerar till hur man använder systemen och formulerar sig i revisionerna, hur man ska granska en specifik post och så vidare. Någon att hålla i handen när man är ny på jobbet.

Dessutom får alla medarbetare en egen coach. Här finns en framtagen personlig utvecklingscykel där man utarbetar sin egna utvecklingsplan tillsammans med coachen på både kort och lång sikt. Avstämning sker 4-5 gånger per år. Det är viktigt att ha någon att diskutera både framsteg och utmaningar med när det kommer till ens karriär och utveckling.

Vi uppmuntrar även våra medarbetare att våga ha tidig kundkontakt och ta på sig egna ansvarsområden. I början får de stöd och vägledning för att etablera kontakten och förstå vad som krävs. Det är viktigt att de får möjlighet att tänka och agera självständigt samtidigt som de får kontinuerlig feedback och stöttning för att växa i sina roller.

Hur uppmuntras medarbetare att sätta och uppnå sina karriärmål på Moore Allegretto?

Vi har en strukturerad process för att hjälpa medarbetarna att sätta och uppnå sina karriärmål. Det börjar med vårt coachprogram där målen diskuteras och formuleras. Från allmänna mål det första året till mer individuella och specialiserade mål allt eftersom karriären fortskrider. Det kan handla om att delta i specifika kurser eller utbildningar eller att ta på sig olika typer av uppdrag på grund av ett visst intresse för att kunna specialisera sig i rätt riktning. Dessa mål stäms av regelbundet via möten med sin coach för att säkerställa att de är relevanta och att medarbetarna får det stöd som behövs för att nå dem.

Vad tror du är de framtida trenderna och möjligheterna inom revisionsbranschen och hur stödjer Moore Allegretto sina medarbetare i att vara relevanta och framgångsrika i en föränderlig miljö?

Inom revisionsbranschen ser vi en spännande framtid med teknikutvecklingen där AI och nya teknologier kommer att spela en allt större roll. Vi på Moore Allegretto försöker tillse att våra medarbetare blir rustade för denna förändring genom att jobba för att hänga med i utvecklingen och uppmuntra till lärande och utforskning. Ny teknik kommer innebära en ökad effektivitet i revisionsarbetet. Om en stor del av det administrativa arbetet kan ersättas med AI kommer det ge oss mer tid att fokusera på andra områden inom revisionen.

Det tillkommer även många regelverk, just nu är det mycket kring hållbarhet och hållbarhetsredovisning vilket tidigare oftast varit aktuellt för större bolag där det varit lagstadgat en tid. Men där ser vi nu ett allt mer ökat intresse för den typen av redovisning även för mindre bolag. Det är väldigt spännande.

Hur ser du på framtidsutsikterna i branschen?

Det är ont om revisorer och det är en bra bransch att satsa på och ge sig in i. Genom åren har det varit en bransch som inte heller påverkats så mycket av konjunkturer. Just nu startas det dessutom många nya företag vilket gör att efterfrågan på revisorer är väldigt stor och karriärmöjligheterna goda.

Slutligen vilket råd skulle du ge till unga revisorer som är på väg in i en karriär inom revisionsbranschen?

Jag rekommenderar att omfamna den enorma potential och de utvecklingsmöjligheter som finns. Fråga, lär och ta chansen att växa. Du förväntas inte kunna allt från början utan nyfikenhet och viljan att lära sig kommer ta dig långt. Sen är utvecklingskurvan och även lönekurvan väldigt bra och det finns fantastiska möjligheter för den som ger sig in i revisionsbranschen och har ett bra driv och engagemang.

Är du nyfiken på en karriär hos Moore Allegretto? Spana in vår karriärsida här.

Dela det här med dina kontakter
Att arbeta på Allegretto
Anna Wretholm revisor på Moore Allegretto skrattar mot kollega och dricker kaffe.
Vilka olika karriärvägar finns det inom revision? Hur ser egentligen framtidsutsikterna ut? En av våra erfarna påskrivande revisorer, Anna Wretholm, ger sin syn...
DSC7062-förlängd-2400
Hur kan vägen till att bli auktoriserad revisor se ut? Vad är egentligen skillnaden mellan revisor och påskrivande revisor? Vilket stöd finns att...
_DSC7215_1920
Efter lite mer än ett år hos Moore Allegretto ger Christoffer Lagerstam oss en inblick i vardagen som revisorsassistent. Allt från att vara...
Din Karriär

Ta ditt nästa steg i karriären med oss

Här är du inte bara ett kugghjul i maskineriet – som revisor hos oss är du en viktig del av vårt team från dag ett. Du får tidigt jobba nära våra kunder och en bra möjlighet att bygga ditt eget nätverk. Ta reda på mer om livet som revisor hos oss och lär känna några av våra medarbetare!

Möt våra medarbetare

Moore Allegretto
BOX 38120
100 64 Stockholm
08-644 18 00
info@allegretto.se

Besöksadress
Ringvägen 100, Stockholm
Vi finns på våning 9, Hiss D