Behöver din verksamhet en revisor?

Planerar ditt företag att växa eller står ni inför en förändringsresa? Då kan det vara klokt att ta in en revisor redan från början. En revisor är en oberoende granskare av ett företags ekonomi och vi säkerställer att redovisningen återspeglar verkligheten, så att dina intressenter kan lita på det som står i årsredovisningen. Men en revisor kan vara mycket mer än så. En bra revisor blir även en värdefull rådgivare som kan hjälpa till att effektivisera din verksamhet, säkerställa en trygg tillväxt och hjälpa dig att hitta lösningar på utmaningar ni står inför.

Anlita en revisor – en investering för framtiden

Det är framförallt aktiebolag som uppfyller vissa storlekskriterier som har krav på revisor. Det är vanligt att många mindre aktiebolag väljer bort revisor. Men planerar du som mindre företag att växa och bli en större aktör i framtiden är det smart att anlita en revisor tidigt för att säkerställa att det blir rätt från start. Dessutom skapar det förtroende, trygghet och ger en slags kvalitetsstämpel gentemot alla dina intressenter. 

Revisorer fungerar ofta även som en viktig rådgivande resurs för ditt företag. Med inblick i många olika branscher och verksamheter har vi expertisen att ge värdefulla råd som kan vara till nytta för ditt företag på lång sikt. 

När måste man ha en revisor?

Aktiebolag över en viss storlek måste ha en revisor, medan ett mindre aktiebolag kan välja huruvida man anlitar en revisor eller inte. Aktiebolag som checkar i minst två av nedanstående gränsvärden under de två senaste åren behöver ha revisor:

  • Aktiebolaget har fler än 3 anställda (i medeltal)

  • Aktiebolaget har en balansomslutning på mer än 1,5 miljoner

  • Aktiebolaget har en nettoomsättning som överstiger 3 miljoner kronor

   Behöver din verksamhet en revisor?

   Revision anpassad för din verksamhet

   Vi skapar värde för företag i många olika storlekar och branscher. Stämmer ingen kategori in på dig? Du kan vara lugn, vi skräddarsyr hjälp efter ditt behov. Hör av dig så pratar vi mer.

   Ägarledda företag

   Med revision i ditt ägarledda företag skapas tillförlitlighet till dina finansiella rapporter hos dina intressenter, som årsredovisning, månads- eller delårsrapporter. Det är en trygghet för banker, kunder, leverantörer och anställda.

   Vi hjälper, stora som små, ägarledda företag med allt från att kvalitetssäkra årsredovisningen till att vara bollplank kring frågor som rör alla våra områden. I revisionen testar vi, skaffar revisionsbevis, utvärderar, bedömer. Det leder ofta till tips och råd om förbättringsmöjligheter för din verksamhet inom områden som:

   • Lönsamhet
   • Skatter för företaget och ägare
   • Generationsskiften och att ta in eller lösa ut delägare
   • Hur bolagsstrukturer kan användas för att minska risker och öka handlingsfriheten
   • Kompanjonavtal (alltid tillsammans med juridisk kompetens)

   Bostadsrättsföreningar

   Vi har bred och djup erfarenhet av revision i bostadsrättsföreningar. Många av oss har också suttit i den egna brf-styrelsen. Vi kan ge dig som är styrelseledamot eller föreningsmedlem större trygghet genom vår revision av räkenskaper och förvaltning.

   Även om bostadsrättsföreningen har valt en annan revisor kan vi även ge råd till styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar om hur de kan hantera sitt ansvar.

   Ideella föreningar

   Inom ideella organisationer möter man ofta på utmaningar som redovisningslagstiftning, Giva Sveriges kvalitetskod, och olika rapporteringskrav. Vi är här som bollplank och stöd i dessa frågor. Genom revision skapar vi trygghet för din organisation. 

   Utöver revision ger vi stöd och råd om strukturer för styrelsearbete, implementering av kvalitetskod, och förenklad rapportering till Svensk Insamlingskontroll. Vi hjälper även till med skattefrågor för icke vinstdrivande verksamheter.

   Vi har lång erfarenhet av revision och rådgivning för ideella föreningar som:

   • Stiftelser
   • Insamlings-, medlems- och intresseorganisationer
   • Idrotts- och studieförbund
   • Politiska organisationer.

   Våra tjänster

   Ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet.
   Dela det här med dina kontakter

   Moore Allegretto
   BOX 38120
   100 64 Stockholm
   08-644 18 00
   info@allegretto.se

   Besöksadress
   Ringvägen 100, Stockholm
   Vi finns på våning 9, Hiss D

   Tack för att du kontaktar Moore Allegretto

   Vi önskar dig en fin dag och återkommer inom kort!