Våra tjänster

Revision och rådgivning

Revision skapar trygghet. För dig, för din bank, dina kunder, för leverantörer och för dina anställda. Vi hjälper dig se till att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av din verksamhet. Med revisionen får du bättre förståelse för företagets verkliga förutsätt­ningar och blir tryggare i ditt beslutsfattande. Moore Allegretto erbjuder trygg revision och värdefull rådgivning.

Revision som skapar trygghet

Minimera risker, fatta tryggare affärsbeslut och få mer tid till din kärnverksamhet med vår hjälp. Moore Allegretto har lång erfarenhet av jobba med revision av ägarledda företag, ideella organisationer, bostadsrättsföreningar, mindre noterade bolag samt utlandsägda bolag.

Vi säkerställer att redovisningen återspeglar verkligheten genom att hjälpa dig att tillämpa god redovisningssed och att granska att kontrollerna fungerar. I revisionen fångar vi upp märkligheter, sådant som kan förbättras, sådant som gör det svårt att se verkligheten. Efter revisionen får du ett kvitto på att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av verksamheten. Dina intressenter kan lita på det som står i årsredovisningen. Det både ökar förtroendet och förenklar processen om det till exempel är dags att expandera eller ta in investeringar. Det är trygghet.

 

Rådgivning för bättre affärsbeslut

Vårt interaktiva arbetssätt gör att rådgivning blir en naturlig del i vårt samarbete med dig och ditt företag. Med vår kompetens från många olika branscher och verksamheter kan vi förutse eventuella risker och föreslå rekommenderade kontroller och åtgärder för att undvika oönskade överraskningar. Med våra råd och tips kan du minimera risker, skapa bättre beslutsunderlag och ta bättre affärsbeslut. Vi är ett bollplank för frågor som rör flera områden:

  • Skatter för dig och ditt företag
  • Tillämpning av god redovisningssed
  • Generationsskiften
  • Bolagsstrukturer för ökad trygghet
  • Lönsamhetsfrågor
  • Förberedelser inför en försäljning
  • Bolagsstyrning och intern kontroll
 
Vi följer FARs allmänna villkor för revision respektive rådgivning. Se www.far.se. Revision skapar förtroende för ditt företag.
 
Hör av dig om du är intresserad av att ta in en revisor eller önskar byta revisor.  

Vill du veta mer?

På Moore Allegretto arbetar flera experter inom Revision och rådgivning, ange dina kontaktuppgifter här så blir din första kontakt med oss med en specialist på området.

Fler tjänster

Vi hjälper dig och ditt företag att sammanställa finansiell rapportering såsom årsredovisningar enligt de olika regelverken, delårsrapportering, koncernrapportering, koncernårsredovisningar eller rådgivning kring din finansiella rapportering.
En bra struktur på er bolagsstyrning ger goda förutsättningar för lönsamhet. Med rätt information kan du ta rätt beslut. Som revisorer har vi lång erfarenhet av praktisk bolagsstyrning i många olika typer av verksamheter.
Ska du köpa eller sälja en verksamhet? Då kan det kännas tryggt att få en finansiell och juridisk besiktning som underlättar när du planerar att förvärva ett företag eller en verksamhet, en due diligence.
För vem?

Behöver jag en revisor?

Vi hjälper dig att reda ut det. Det är vanligt att blanda ihop en revisor med en redovisningskonsult. En revisor är en oberoende granskare av ett företags ekonomi, medan en redovisningskonsult jobbar med den löpande bokföringen. Även om det inte är krav att anlita revisor för alla företag, kan det vara en bra investering som är värd att fundera en extra gång kring.

Dela det här med dina kontakter

Moore Allegretto
BOX 38120
100 64 Stockholm
08-644 18 00
info@allegretto.se

Besöksadress
Ringvägen 100, Stockholm
Vi finns på våning 9, Hiss D