Våra tjänster

Bolagsstyrning

En bra struktur på er bolagsstyrning ger goda förutsättningar för lönsamhet. Med rätt information kan du ta rätt beslut. Som revisorer har vi lång erfarenhet av praktisk bolagsstyrning i många olika typer av verksamheter.

Rätt struktur ger ökad lönsamhet

Som revisorer får vi stor erfarenhet av praktisk bolagsstyrning i många olika typer av företag och organisationer. Vi ser skillnad när bolagsstyrningen fungerar och när den inte gör det. Det bästa av allt, vi delar gärna med oss av våra erfarenheter för att stötta organisationer som vill utvecklas och bli bättre. Bolagsstyrningen grundar sig bland annat på Aktiebolagslagens 8 kap. och Svensk kod för bolagsstyrning, samt för insamlingsorganisationer Give Sveriges kvalitetskod. 

Vi har tagit fram rekommendationer och praktiska hjälpmedel för en bra bolagsstyrning och hjälper företag och organisationer att få bättre koll och ökad lönsamhet. 

3 anledningar att se över bolagsstyrningen

Ökad trygghet 

Revision skapar trygghet för styrelseledamöterna i en organisation. Vid en fördjupad granskning och genomgång av bolagsstyrningen ökar denna trygghet ännu mer. Dessutom leder det ofta till viktiga insikter om hur styrning och kontroll kan förbättras.

Värdetillväxt vid effektiv bolagsstyrning

Alla företag som har långsiktigt hållbar lönsamhet har en effektiv bolagsstyrning. Det är ett bra skäl att ha bolagets hygienfaktorer på plats.

Inför en framtida försäljning

Några av våra kunder drömmer om att i framtiden sälja sina livsverk. Då finns det många aspekter inom bolagsstyrningens ”ordning och reda” som starkt påverkar värdet på företaget.

Vi arbetar med praktisk bolagsstyrning och kan stötta dig med praktiska hjälpmedel och värdefulla råd. Se din revisor som ett viktigt bollplank. Våra revisorer sitter på en stor erfarenhetsbank som kan skapa nytta för din verksamhet.

Vill du veta mer?

På Moore Allegretto arbetar flera experter inom Bolagsstyrning, ange dina kontaktuppgifter här så blir din första kontakt med oss med en specialist på området.

Fler tjänster

Revision skapar trygghet. För dig, för din bank, dina kunder, för leverantörer och för dina anställda. Vi hjälper dig se till att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av din verksamhet. Med revisionen får du bättre förståelse för företagets verkliga förutsätt­ningar och blir tryggare i ditt beslutsfattande. Moore Allegretto erbjuder trygg revision och värdefull rådgivning.
Vi hjälper dig och ditt företag att sammanställa finansiell rapportering såsom årsredovisningar enligt de olika regelverken, delårsrapportering, koncernrapportering, koncernårsredovisningar eller rådgivning kring din finansiella rapportering.
Ska du köpa eller sälja en verksamhet? Då kan det kännas tryggt att få en finansiell och juridisk besiktning som underlättar när du planerar att förvärva ett företag eller en verksamhet, en due diligence.
För vem?

Behöver jag en revisor?

Vi hjälper dig att reda ut det. Det är vanligt att blanda ihop en revisor med en redovisningskonsult. En revisor är en oberoende granskare av ett företags ekonomi, medan en redovisningskonsult jobbar med den löpande bokföringen. Även om det inte är krav att anlita revisor för alla företag, kan det vara en bra investering som är värd att fundera en extra gång kring.

Dela det här med dina kontakter

Moore Allegretto
BOX 38120
100 64 Stockholm
08-644 18 00
info@allegretto.se

Besöksadress
Ringvägen 100, Stockholm
Vi finns på våning 9, Hiss D