Våra tjänster

Due Diligence

Ska du köpa eller sälja en verksamhet? Då kan det kännas tryggt att få en finansiell och juridisk besiktning som underlättar när du planerar att förvärva ett företag eller en verksamhet, en due diligence.

Om du ska köpa eller sälja en verksamhet, dvs göra ett förvärv av ett företag eller organisation, är det klokt att göra en finansiell och juridisk besiktning. 

Årsredovisningen är ofta ett viktigt underlag för förvärvet, men hur vet du att intäkterna är rätt redovisade, att det finns något värde i fordringarna och att bolaget inte har några kostnadskrävande åtaganden som inte finns redovisade i räkenskaperna? Vi hjälper dig.

För de juridiska frågorna har vi ett stort nätverk bland advokater och jurister. Vi hjälper dig att hitta rätt profil för dina behov.

Vi tar dock inte på oss alla typer av uppdrag, såsom granskning av finansiella företag. Men hör gärna med oss. Om uppdraget inte är något vi kan hjälpa till med, kan vi ge tips på andra aktörer som kan det. 

Vill du veta mer?

På Moore Allegretto arbetar flera experter inom Due Diligence, ange dina kontaktuppgifter här så blir din första kontakt med oss med en specialist på området.

Fler tjänster

Revision skapar trygghet. För dig, för din bank, dina kunder, för leverantörer och för dina anställda. Vi hjälper dig se till att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av din verksamhet. Med revisionen får du bättre förståelse för företagets verkliga förutsätt­ningar och blir tryggare i ditt beslutsfattande. Moore Allegretto erbjuder trygg revision och värdefull rådgivning.
Vi hjälper dig och ditt företag att sammanställa finansiell rapportering såsom årsredovisningar enligt de olika regelverken, delårsrapportering, koncernrapportering, koncernårsredovisningar eller rådgivning kring din finansiella rapportering.
En bra struktur på er bolagsstyrning ger goda förutsättningar för lönsamhet. Med rätt information kan du ta rätt beslut. Som revisorer har vi lång erfarenhet av praktisk bolagsstyrning i många olika typer av verksamheter.
För vem?

Behöver jag en revisor?

Vi hjälper dig att reda ut det. Det är vanligt att blanda ihop en revisor med en redovisningskonsult. En revisor är en oberoende granskare av ett företags ekonomi, medan en redovisningskonsult jobbar med den löpande bokföringen. Även om det inte är krav att anlita revisor för alla företag, kan det vara en bra investering som är värd att fundera en extra gång kring.

Dela det här med dina kontakter

Moore Allegretto
BOX 38120
100 64 Stockholm
08-644 18 00
info@allegretto.se

Besöksadress
Ringvägen 100, Stockholm
Vi finns på våning 9, Hiss D